Programma

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

3.4 Economische promotie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 39.758
Baten € -9.199
Saldo € 30.559
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19