Welkom in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2023-2026 van de gemeente Apeldoorn. In deze begroting '.Aan de slag!' treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan. De gemeenteraad behandelt de MPB op 3 november  a.s. (algemene beschouwingen en debat) en op 10 november a.s. (vaststelling).               U bent daarbij van harte welkom. Wij verwachten dat deze digitale begroting u een goed beeld geeft van wat het college en de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vinden voor onze stad en dorpen.

Klik hier voor het persbericht van de gemeente over de MPB.

Klik hier voor een grafische samenvatting van de MPB

Namens het college van b. en w. van Apeldoorn,
Henk van den Berge
Wethouder Financiën.en Control

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19