Bijlage

Enkele kerngegevens

Omschrijving

Begroting

2022

2023

A.

Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1.

Waarde woningen (x € 1.000)

20.975.000

23.767.232

Waarde niet woningen (x € 1.000)

4.183.000

4.223.863

totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente

25.158.000

27.991.095

2.

Inwoners

164.510

165.773

3.

Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar

31.172

30.383

4.

Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal)

nb

5.373

5.

Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal)

nb

13.924

6.

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ)

3.375

3.557

7.

Loonkostensubsidie

138

163

8.

Eenpersoonshuishoudens

27.126

27.449

9.

Grote woonkernen

nb

5

10.

Kernen

27

27

11.

Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal

nb

17.041

12.

Migratie achtergrond

nb

16.952

13.

Landelijke centrumfunctie

nb

243.236

13.

Lokale centrumfunctie

nb

170.068

14.

Regionale centrumfunctie

nb

249.785

15.

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

11.747

11.747

16.

Oeverlengte*bodemfactor gemeente

2.432

2.432

17.

Omgevingsadressendichtheid

138.566

140.749

18.

Onderwijsachterstand

nb

7.212

19.

Oppervlakte bebouwing buitengebied

184

185

20.

Oppervlakte bebouwing buitengebied bodemfactor buitengebied

184

185

21.

Oppervlakte bebouwing woonkern

851

859

22.

Oppervlakte bebouwing woonkern bodemfactor woonkern

851

859

23.

Oppervlakte binnenwater

132

132

24.

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

33.983

33.983

25.

Bewoonde oorden 1930

11.306

11.306

26.

Woonruimten

78.749

79.429

27.

Bedrijven

18.054

18.870

B.

Overige fysieke structuurgegevens

1.

Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.):

- buiten de bebouwde kom *)

250

256

- binnen de bebouwde kom *)

806

802

totaal

1.056

1.058

2.

Lengte van de riolering in km

1.350

1.377

3.

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha)

941

967

*) kleine verschuiving van de KOM grens waardoor een verschuiving van

binnen naar buiten'.

Gegevens per 1 januari van het jaar op basis van de meicirculaire 2023. Met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor het Gemeentefonds is het aantal maatstaven verminderd, zijn nieuwe maatstaven toegevoegd. Voor het Gemeentefonds is het aantal maatstaven verminderd, zijn nieuwe maatstaven toegevoegd of is de inhoud van een maatstaf gewijzigd. Hierdoor is geen volledige vergelijking met 2022 mogelijk. Vanaf 2023 wordt een nieuwe historie.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19