Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 131.487
Baten € -5.863
Saldo € 125.624
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19