Programma

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 32.156
Baten € -27.233
Saldo € 4.924
Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19