Bijlage

Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Afdeling

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.235.778

Bestuur (incl lasten APPA)

1.218.256

Griffie

1.109.084

11,00

100.826

Organisatie afdelingen

Concern

Directieraad

893.288

5,00

178.658

Concernzaken

3.724.981

33,21

112.168

PPIM

5.643.829

53,30

105.888

F&C

6.090.733

64,97

93.747

Ruimte

Omgevingsbeleid

4.142.608

40,13

103.217

ROR

4.723.033

49,29

95.817

Omgevingsrecht en vergunningen

3.677.040

41,23

89.182

Vastgoed en grond

3.115.786

29,98

103.937

Beheer en onderhoud

12.293.115

195,28

62.951

PTH

3.943.776

52,42

75.239

VOA

4.599.804

44,39

103.630

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

3.156.443

30,61

103.118

Keten en accountmanagement sociaal

2.434.084

24,34

100.003

Realisatie sociaal

9.829.578

139,50

70.463

Loket sociaal

12.011.513

146,37

82.063

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Informatie

10.904.513

114,85

94.946

Interne dienstverlening

6.484.306

91,99

70.489

Personeel en organisatie

2.341.464

24,09

97.197

Juridische zaken

3.821.319

39,51

96.718

KCC

4.538.935

61,85

73.386

Communicatie en kabinetszaken

2.944.247

30,28

97.234

Totaal huidig personeel

114.877.512

1.323,59

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

223.175

WW uitkeringen (totaal concern)

177.911

Totaal voormalig personeel

401.086

Totaal personele lasten

115.278.598

1.324

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 14:05:44 met de export van 10/25/2022 13:42:19